Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

Bir şirket kazansın diye Adanalıları ve Mersinlilerisüründürmenin hiçbir anlamı yok. Kaldı ki Adana Havalimanı kadimhavalimanlarından biri. Bakın, bu yapıları koruyamayan ülkelerden biridirTürkiye. Hangi ülkeye giderseniz gidin, yüzyıllara dayalı olan yapılarını eniyi şekilde koruyarak günümüze kadar gelmiştir; bu aynı zamanda, bir kentintarihî silüetini kuşaktan kuşağa taşımak açısından ve bir tarihi sahiplenmekaçısından da önemli ama AKP iktidarı ne yapıyor? Bir hastane açıyor, yüz yıllıkhastaneyi kapatıp şehir hastanesine taşıyor; havalimanında aynı politikayı izliyor;bu aynı zamanda, kentin tarihini de yok etmek anlamı taşımaktadır.

Eğer ki söz konusu savcılık soruşturması terör suçları ile ilintili ile işiniz sekteye uğrayacaktır. Ancak layıkıyla yapılamayan bir yargılama nedeniyle; yani muhakeme süreci muallakta olan hüküm söz konusu olması sebebiyle sizin hakkınızda kesin, net, her tür şüpheden ari bir kanaat oluşmasına yetmeyecektir. Eğer bulunulan ilçede FETÖ’cülerin okulu dışında okul var iken bile bile isteyerek bu okulları tercih ettiyseniz güvenlik soruşturmanızda sıkıntı çıkması ihtimali yüksek olacaktır. Değerli okurlar; hani gece yatağa girdiğinizde, sabah uyanıp tuvalette ihtiyaç giderirken, yemek yediğinizde, çay içtiğinizde, ufuklara boş boş baktığınızda; kısacası şu zamanlarda hemen hemen her gün, her saat düşündüğünüz “Neden? ” sorusunun cevabı, aşağıda mevzuat hükümlerinde altını kırmızı kalemle çizdiğim ve de ok çıkardığım kısımlarında gizli olabilir. Döneceğimiz ülke belli değilse, gezi rotası ve rezervasyonlarımız tutarlı bir şekilde “Bükreş” ya da “Sofya” da bitiriyoruz. Tutarlıdan kastım; bir gecede kendimizi avrupanın bir ucundan diğer ucuna gidecekmiş gibi göstermemeliyiz.

Çünkü denetim yok, çünkü şartnameyegöre BSK yani sıcak asfalt olması gereken yol stabilize yoldan bir tık yukarıolacak şekilde yapılıp paralar cebe indiriliyor. Durum ana arterlerde böyleyken şehir merkezlerinde depek farklı değil. Bakın, Hakkâri il merkezinde zaten mahalle aralarındakiyollara “yol” demek için bin şahit gerekir; patika gibi yollar, iki araç yanyana gidemiyor, karşı taraftan bir araç geldiği zaman öbürünün de geri gerigitmesi gerekiyor. Her sene ihaleye verilip yapılan yolların yılı dolmadanvasfı değişiyor. Milletimizyirmi yılda görmüştür ki AKP için önemli olan, millet değil, yandaştır; AKPiçin önemli olan, gittikçe yoksullaşan vatandaşın cebindeki parayı yandaşa,müteahhit çetelerine, rantçılara aktarmaktır. Vatandaşın vergi yükü her geçengün artarken millî gelirden aldığı pay sürekli azalmaktadır çünkü vatandaşınmillî gelirden alması gereken pay, hazine garantileriyle, yolsuzluklarla,ihalelerle yandaşların cebine gitmektedir. Yandaşlara hazine garantisi verenyap-işlet-devlet projelerinin maliyeti bugün 120 milyar lirayı geçmişdurumdadır. “Kamu-özel iş birliği projeleri” olarak adlandırılan, aslındaAKP’nin vatandaştan alıp yandaşa verme aracı olarak kullandığı bu projeleryüzünden Türkiye’nin yirmi beş yılı ipotek altına alınmıştır. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 41’inci maddesinde yer alan “veya”ibarelerinin “ya da” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesinde yer alan “müracaatta”ibaresinin “başvuruda” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bir de “Kadroya alındık.” deyip dehakları verilmeyenler var. Bu 500 bine yakın belediye işçisiarkadaşlarımızın mutlak surette belediye kadrolarına alınması şart. İYİPARTİ GRUBU ADINA ZEKİ HAKAN SIDALI (Mersin) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; üretim ve ekonomide plansızlığın son kurbanı pamuk üzerinekonuşuyoruz. Dünyanın en kaliteli pamuk türlerinin yetiştiği bir coğrafyadayaşayıp buna rağmen pamuğu tarlada bırakıyorsak burada ciddi bir idare sorunuvar. Bu yılbaşında 26 liradan alıcı bulan pamuğu, şimdi 12 liraya alan yok.Girdi maliyetleri tam 2 katına çıkmasına rağmen sizin “Ekilmedik bir karış yerkalmasın.” çağrınıza, “Devletin bir bildiği vardır.” diyerek uyan üreticiler,15 liraya mal ettikleri pamuğu, bugün 3 lira aşağısına bile satamıyorlar. Yaniçiftçi, yine, tohum ekti, borç biçti, dert biçti; bir kez daha size güvenenlerihayal kırıklığına uğrattınız. Biliyorsunuz ki bir ceza yargılamasında beraat ya da mahkumiyet yahut HAGB/KDAE kararlarının yanında “düşme” kararı da verilebilmektedir\. Burada vakit geçir, unutulmaz anlar yaşa. casinomhub yeni giriş\. Bu türden düşme kararları çeşitli sebeplerden ötürü verilebilmektedir. En yaygın düşme kararı sebebi ise “zamanaşımı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricine “şikayetten vazgeçme” ya da “kanunda suç olmaktan çıkarılma“, “zararın giderilmesi yahut eski hale getirme” gibi sebeplerde davanın düşmesi sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela “imar kirliliğine neden olma” suçunu ele alalım.

Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliğiülkeleri gıda tedariki konusunda Batı merkezli bencil bir tutum içinde tahılıBatı ülkelerine yönlendirirken Türkiye Afrika’dan Orta Doğu’ya, AmerikaKıtası’ndan Asya’ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünegeçmiştir. Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerlekrizin çözülmesinde aktif rol oynayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep TayyipErdoğan’ı ve tüm devlet yetkililerimizi tebrik ediyorum. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Taşeron işçilerin kazanılmış haklarının ellerindenalınması ve kamu işçileriyle eşit haklardan yararlanamaması Anayasa’mızıneşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa’yı tanımadan “ben yaptım oldu” anlayışıylakararlar alamazsınız\. Tek bir tıkla dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarış. casinom-hub.com\. İYİ Parti olarak, işçilerimizin ve ailelerinin haklıtaleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Serbest hekimlerimiz yaklaşık bir aydır SağlıkBakanı Sayın Fahrettin Koca’ya nerede ameliyat yapabilecekleri sorusunuyöneltmektedir fakat hâlen Bakanlığın bu konuda bir cevabı olmamıştır. Birönemli konu da yurt dışından ithal edilen plastik atıklar nedeniyle, çöp deposuhâline getirilen şehrimizin bazı bölgelerinde yaşayan insanları isyan etmedurumuna getirmiştir. Biz, Avrupa’nın çöp deposu değiliz değerli arkadaşlar. BAŞKAN– Gündem dışı üçüncü söz, Adana’nın tarım özelinde ekonomik sorunları hakkındasöz isteyen Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu’na aittir. Sonolarak, yirmi yıldır her seçimde “güven ve istikrar” diyen AK PARTİ’yeiktidarda rekor kırdıran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Resmi sitemizdeki tüm içerikler zaman damgasıyla mühürlenerek FSEK kapsamında korunmaktadır. Hukuka aykırı kullanımlarda yasal haklarımız saklıdır. Ancak meslektaşlarımız sadece dilekçelerinde kullanmak şartıyla istediği gibi alıntılayabilir. Bu aşamada Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Yapılacaklar-Şartları Neler? Konulu yazımıza göz atarsanız kafanızdaki sorulara bir nebze de olsa cevap bulabilmeniz mümkün olacaktır. Ancak uygulama ne yazık ki yine teori ile örtüşmemektedir.

  • Bu süre içinde sisteme giremeyenmilletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen desisteme giremeyen milletvekillerinin oy pusulalarını oylama için verilen süreiçinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.
  • “Bu 3 harfliler var ya,stokçu bunlar stokçu.” deyip baskın yapıyordu, ceza kesiyordu.
  • Ben bu konuyla ilgili geridebıraktığımız zaman içerisinde neredeyse yasa dışı bir kumarhaneye dönüşmüşMillî Piyangonun önündeki “Millî” ibaresinin kaldırılmasını talep etmiştim.
  • Burada, kaybedenvatandaş olmakta, yandaşa kıyak çekilmektedir.

Bundan dolayı güvenlik soruşturmanız olumsuz gelmez. İsterse hakkınızda 1 milyon TL’lik bir icra takibi olsun yine de bu durum engel değildir. Hukuki ihtilaf olduğu için ve sizin hakkınızda bir yargıya varılamayacağı için böyle bir şey önünüzde engel değildir. İcra takiplerinin sayısının çok olması bir tek bankaları ve sizinle ticaret yapacak kişileri alakadar eder. İcra takibine itiraz yaparak takibi durdurmanızdan sonra ya da borca hiç itiraz bile etmemeniz nedeniyle kimse size hesap soramaz. Böylesi bir fişlemenin güvenlik soruşturması değerlendirme komisyonu tarafından incelemeye alınması için gönderilmesinin yasal dayanağının olmadığını düşünüyorum.

Dörtyılda alınan krediyi yine dört yılda geri istemek bankaların dahi yapmadığı biruygulamadır. Ödemelerin en az 2 katı süreye yayılması daha uygun olacaktır. İBRAHİMHALİL ORAL (Ankara) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 361 sıra sayılıKanun Teklifi’nin 48’inci maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz almışbulunuyorum. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçici 3’üncümaddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.500” ibaresinin “5.500” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. KEMALPEKÖZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 156 ülkeyi kapsayanSefalet Endeksi açıklandı. Bugüne kadar, Türkiye’nin 2002’den 2022’ye kadarnasıl geldiğini, nasıl şahlandığını anlatan iktidara ne durumda olduğumuzuSefalet Endeksi üzerinden anlatmak istiyorum. KamuGözetimi Kurumuyla ilgili birtakım şikâyetler vardır. Öyle ki denetçi firmaların müşteri firmalardan talepettikleri ücret, bağımsız denetim kalitesini etkileyen önemli unsurlardanbiridir. Denetim firmaları piyasa koşullarında rekabet edebilmek için fiyatlarıalabildiğine küçük tutmakta ve denetleme işini çok kısa zamanda bitirmeyeuğraşmaktadır.

ZEKİHAKAN SIDALI (Devamla) – Çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltmek içintarımsal üretimde ve ticaret bölgelerinde üretimde verimlilik, üründe kalite,standart ve katma değer, değer zinciri yönetim organizasyonunu hayatageçireceğiz. İthalat bağımlılığını azaltan, yurt içi katma değer payını artıran,rekabeti ucuz iş gücü üzerinden değil, yüksek kalite üzerinden kurgulayan birpolitika izleyerek üreticilerimizin hak ettiğini almasını sağlayacağız. HDPGRUBU ADINA SAİT DEDE (Hakkâri) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İYİParti grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Değerliarkadaşlar, gençler kendilerini özgür hissetmiyorlar ve maalesef ki maalesefyurt dışında geleceklerini arıyorlar. Gençler mesleğini yapabilmeyi ya damesleğini daha iyi koşullarda yapabilmeyi, yapmayı istiyorlar. SayınBaşkan, 24 Şubat 2022’de başlayan ve hâlen devam eden Rusya-Ukrayna savaşısiyasi, iktisadi ve insani dinamikleriyle çok boyutlu bir sürece evrilmiştir.Savaş nedeniyle enerji, gıda ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar küreselekonomideki krizleri derinleştirmiştir. Hatırlanacağı üzere 22 Temmuz 2022’deTürkiye’nin öncülüğünde, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahılkoridoru anlaşmasıyla önemli bir gıda krizinin önüne geçilmişti. ERKANAKÇAY (Manisa) – Sanayimizdeki bu pozitif ivmenin en önemli itici güçlerindenbiri organize sanayi bölgeleri olmuştur. Ülkemizde organize sanayi bölgelerininsayısı 344’e ulaşmıştır ve önümüzdeki yıllarda bu sayının 500’e ulaşacağıtahmin edilmektedir. Organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 67 bin fabrikaüretim yapmakta ve yine yaklaşık 2,2 milyon vatandaşımız doğrudan istihdamedilmektedir. Uluslararasıekonomi kuruluşlarının küresel resesyon beklentilerine rağmen sanayiüretimimizde artış devam etmektedir; yatırım açlığı, yatırım girişimleriartarak devam etmektedir. Sanayi sektörü, yılın ikinci çeyreğinde, ekonomidekiyüzde 7,6’lık büyüme oranına yüzde 1,7 puan katkı yapmıştır.

Öğrenci tabii ki üniversite yönetimini eleştirecektir. ODTÜ’debu yönetmeliği çıkaranlar kendilerini ne sanmaktadırlar? Herkes kendi kurumununtek adamı olmaya kalkarsa Türkiye, Türkiye olmaktan çıkar. BAŞKAN– Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yenibir madde olarak görüşme açıyorum. PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Değerli Başkanım, Plan veBütçe Komisyonu olarak salt çoğunluğumuz vardır, yeni madde ihdasına ilişkinönergeye salt çoğunlukla katılıyoruz.